معنی و ترجمه کلمه tease به فارسی tease یعنی چه

tease


)teaze(ازاردادن ،اذيت کردن ،کسى را دست انداختن ،سخنان نيشدارگفتن ،اذيت ،پوش دادن مو

کلمات مشابه به tease


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها