طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه tease به فارسی tease یعنی چه

tease


)teaze(ازاردادن ،اذيت کردن ،کسى را دست انداختن ،سخنان نيشدارگفتن ،اذيت ،پوش دادن مو

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها