معنی و ترجمه کلمه teaser به فارسی teaser یعنی چه

teaser


اذيت کننده ،شانه کننده پشم
الکترونيک : ضامن مولد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها