طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه teaze به فارسی teaze یعنی چه

teaze


)tease(ازاردادن ،اذيت کردن ،کسى را دست انداختن ،سخنان نيشدارگفتن ،اذيت ،پوش دادن مو

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها