معنی و ترجمه کلمه teched به فارسی teched یعنی چه

teched


)tetched(مختل ،بهم خورده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها