معنی و ترجمه کلمه technical coefficients به فارسی technical coefficients یعنی چه

technical coefficients


بازرگانى : ضرائب فنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها