طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه technical data به فارسی technical data یعنی چه

technical data


اطلاعات فنى
علوم نظامى : عوامل فنى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها