طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه technical know how به فارسی technical know how یعنی چه

technical know how


بازرگانى : دانش فنى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها