معنی و ترجمه کلمه technical observer به فارسی technical observer یعنی چه

technical observer


علوم نظامى : بازرس يا ناظر فنى کارخانه در يکانهاى رزمى که ناظر به طرز استفاده از وسيله مى باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها