طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه technical school به فارسی technical school یعنی چه

technical school


مدرسه فنى ،هنرستان
علوم مهندسى : دبيرستان فنى
روانشناسى : اموزشگاه فنى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها