معنی و ترجمه کلمه technical specifications به فارسی technical specifications یعنی چه

technical specifications


مشخصات فنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها