طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه technical specifications به فارسی technical specifications یعنی چه

technical specifications


مشخصات فنى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها