طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه technical standards به فارسی technical standards یعنی چه

technical standards


معيارهاى فنى
بازرگانى : استانداردهاى فنى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها