معنی و ترجمه کلمه technical university به فارسی technical university یعنی چه

technical university


معمارى : دانشگاه فنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها