معنی و ترجمه کلمه technician به فارسی technician یعنی چه

technician


مهندسيار،تکنيسين ،شگردگر،متخصص فنى ،ذيفن ،کارشناس فنى ،اهل فن ،کاردان
علوم مهندسى : فوق ديپلمه فنى تکنسين
معمارى : هنرکار
روانشناسى : افزارمند
علوم نظامى : تعميرکار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها