معنی و ترجمه کلمه technique به فارسی technique یعنی چه

technique


اسلوب کار،روش يا فن اجراى کار،اسلوب ،شگرد،فن ،اصول مهارت ،روش فنى ،تکنيک ،شيوه
علوم مهندسى : مهارت
معمارى : مهارت
روانشناسى : تکنيک
بازرگانى : تکنيک
ورزش : فن ،تکنيک
علوم نظامى : فنون انجام کار يا توليد وسيله

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها