طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه technological improvement به فارسی technological improvement یعنی چه

technological improvement


بازرگانى : پيشرفت فنى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها