طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه tediously به فارسی tediously یعنی چه

tediously


بطور کسل کننده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها