معنی و ترجمه کلمه teeing ground به فارسی teeing ground یعنی چه

teeing ground


ورزش : منطقه شروع هر بخش از بازى گلف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها