طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه teen age به فارسی teen age یعنی چه

teen age


teenager(، )teenerنوجوان( از ده تا 19 ساله)

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها