طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه teenager به فارسی teenager یعنی چه

teenager


teener(، )teen ageنوجوان( از ده تا 19 ساله)

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها