معنی و ترجمه کلمه teener به فارسی teener یعنی چه

teener


teenager(، )teen ageنوجوان( از ده تا 19 ساله)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها