معنی و ترجمه کلمه teeny به فارسی teeny یعنی چه

teeny


)tiny(ريز،ريزه ،کوچک ،ناچيز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها