طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه teethridge به فارسی teethridge یعنی چه

teethridge


برجستگى استخوان فک که حفره هاى دندانها بر ان قرار دارد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها