معنی و ترجمه کلمه tegmen به فارسی tegmen یعنی چه

tegmen


پوشش طبيعى ،پوست ،(گ.ش ).پوسته داخلى تخم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها