طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه tegmentum به فارسی tegmentum یعنی چه

tegmentum


کلاهک( در مغز)، )tegumnentum(پوست طبيعى ،پوست ،غشاء پوششى
روانشناسى : کلاهک

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها