معنی و ترجمه کلمه telecommunication به فارسی telecommunication یعنی چه

telecommunication


علوم مهندسى : ارتباطات
قانون ـ فقه : ارتباطات از راه دور
روانشناسى : ارتباط دوربرد


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها