طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه teletype به فارسی teletype یعنی چه

teletype


دورنويس تلگرافى ، )teletypewriter(ماشين تحرير خود کار گيرنده پيام از مسافات دور،با ماشين تحرير از مسافات دورمطالبى تحرير کردن ،ماشين تحرير راه دور،تله تايپ ،دورنگاره
کامپيوتر : تله تايپ
علوم نظامى : تله تايپ

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها