طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه televise به فارسی televise یعنی چه

televise


درتلويزيون نشان دادن ،برنامه تلويزيونى ترتيب دادن
علوم نظامى : با تلويزيون نشان دادن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها