طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه tell به فارسی tell یعنی چه

tell


گفتن ،بيان کردن ،نقل کردن ،فاش کردن ،تشخيص دادن ،فرق گذاردن ،فهميدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها