طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه telluric به فارسی telluric یعنی چه

telluric


)tellurous(داراى تلوريوم ،زمينى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها