طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه tension member به فارسی tension member یعنی چه

tension member


قطعه کششى ،ميله کششى
معمارى : عضو کششى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها