معنی و ترجمه کلمه terminal reinforcement به فارسی terminal reinforcement یعنی چه

terminal reinforcement


روانشناسى : تقويت پايانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها