معنی و ترجمه کلمه territorialism به فارسی territorialism یعنی چه

territorialism


)territoriality(سيستم ارباب ورعيتى ،ايجاد حکومت مستقل ناحيه اى ،کليسا سالارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها