معنی و ترجمه کلمه test bed به فارسی test bed یعنی چه

test bed


ميز ازمايش
علوم نظامى : صفحه ازمايش


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها