طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه test bed به فارسی test bed یعنی چه

test bed


ميز ازمايش
علوم نظامى : صفحه ازمايش

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها