معنی و ترجمه کلمه test bias به فارسی test bias یعنی چه

test bias


روانشناسى : سودارى ازمون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها