معنی و ترجمه کلمه test-town به فارسی test-town یعنی چه

test-town


شهر مورد ازمايش
بازرگانى : شهر مورد نمونه گيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها