معنی و ترجمه کلمه tetr به فارسی tetr یعنی چه

tetr


)= tetra-(پيشونديست مشتق از کلمه يونانى بمعنى چهاروداراى چهارقسمت واربعه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها