معنی و ترجمه کلمه tetralogy به فارسی tetralogy یعنی چه

tetralogy


(يونان باستان )چهار نمايش ،چهار درام يا تراژدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها