طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه text به فارسی text یعنی چه

text


نوشته ،متن ،نص ،موضوع ،کتاب درسى ،مفاد
کامپيوتر : متن
قانون ـ فقه : نص ،موضوع
بازرگانى : کتاب
ورزش : اصلى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها