طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه that first spring to the mind به فارسی that first spring to the mind یعنی چه

that first spring to the mind


قانون ـ فقه : متبادر به ذهن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها