معنی و ترجمه کلمه the crown of the head به فارسی the crown of the head یعنی چه

the crown of the head


فرق سر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها