معنی و ترجمه کلمه the evil one به فارسی the evil one یعنی چه

the evil one


اهريمن ،شيطان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها