معنی و ترجمه کلمه the industrial quarter of the به فارسی the industrial quarter of the یعنی چه

the industrial quarter of the


محله صنعتى شهر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها