طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه the little entent به فارسی the little entent یعنی چه

the little entent


ائتلاف کوچک( بين رومانى و چکسلواکى و يوگسلاوى در 1921 و)1933
قانون ـ فقه : ائتلاف کوچک

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها