طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه the new chief was a nothing به فارسی the new chief was a nothing یعنی چه

the new chief was a nothing


رئيس تازه يک ادم بى وجودى بود

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها