معنی و ترجمه کلمه the only begotten son به فارسی the only begotten son یعنی چه

the only begotten son


پسر يگانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها