معنی و ترجمه کلمه the outward man به فارسی the outward man یعنی چه

the outward man


انسان ظاهر،ادم جسمانى ،جسم ،جامه يا تن ادمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها