طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه the party rallied round him به فارسی the party rallied round him یعنی چه

the party rallied round him


ان دسته دوباره دور اوجمع شدند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها