طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه the policy of the government به فارسی the policy of the government یعنی چه

the policy of the government


رويه دولت ،سياست دولت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها