معنی و ترجمه کلمه the reason is twofold به فارسی the reason is twofold یعنی چه

the reason is twofold


دليلش دو چيز است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها