طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه the ship was hulled به فارسی the ship was hulled یعنی چه

the ship was hulled


تنه کشتى اسيب ديد يا سوراخ شد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها